Archiwa tagu: Stres w pracy przedstawiciela handlowego

Stres w pracy przedstawiciela handlowego

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu    4
1.1. Definicje stresu    4
1.2. Rodzaje stresu    11
1.3. Następstwa stresu    23
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem    32
Rozdział II Specyfika pracy przedstawiciela Handlowego    35
2.1. Definicje i pojęcia    35
2.2. Wymagania    38
2.3. Cechy i umiejętności dobrego Przedstawiciela Handlowego    41
2.4. Ścieżka kariery    41
2.5. Czynniki stresogenne w pracy Przedstawiciela Handlowego    43
Rozdział III. Metodologia badań własnych    44
3.2. Problemy badawcze    45
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 46
3.4. Organizacja i przebieg badań    48
3.5. Charakterystyka terenu i grupy badawczej    48
Rozdział IV. Empiryczna prezentacja wyników badań własnych    53
4.1. Prezentacja wyników    53
4.2. Wnioski i interpretacje    70
Zakończenie    74
Bibliografia    75
Załącznik    78