Archiwa tagu: Środki trwałe według przepisów prawa podatkowego i bilansowego

Środki trwałe według przepisów prawa podatkowego i bilansowego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie środków trwałych 4

1.1. Podatkowe ujęcie środków trwałych 4
1.2. Bilansowe ujęcie środków trwałych 9
1.3. Podział i ewidencja środków trwałych 12
1.4. Nowelizacja ustawy o rachunkowości a problematyka środków trwałych 23

Rozdział II. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych 29

2.1. Cena nabycia a cena zakupu 29
2.2. Aktualizacja wyceny a koszty zakupu 35
2.3. Znaczenie podatków pośrednich i bezpośrednich w wycenie środków trwałych 39
2.4. Różnice kursowe a wycena środków trwałych 51

Rozdział III. Procedura obrachunkowa środków trwałych 53

3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 53
3.2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 63
3.3. Modernizacja i remont środków trwałych 65
3.4. Likwidacja środków trwałych 69

Rozdział IV. Dokumentacja środków trwałych 77

4.1. Podstawowe dokumenty środków trwałych 77
4.2. Likwidacja środków trwałych – dokumentacja transakcji 87
4.3. Dokumentacja sprzedaży środków trwałych 91
4.4. Bieżące korekty wartości środków trwałych 93

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 101