Archiwa tagu: Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju wiejskich społeczności lokalnych

Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju wiejskich społeczności lokalnych

Wstęp 2
Rozdział 1. Społeczność lokalna w świetle badań socjologicznych. 5
1.1. Kierunki rozwoju badań nad społecznościami lokalnymi. 5
1.2. Kluczowe pojęcia. 12
1.3. Obecna sytuacja polskiej wsi 24
1.4. Przykład badań socjologicznych dotyczących społeczności wiejskiej w regionie południowo-wschodniej Polski. 29
Rozdział 2. Podstawy rozwoju regionalnego. 39
2.1. Warunki i czynniki rozwoju środowiska lokalnego. 39
2.2. Społeczne uwarunkowania rozwoju. Partycypacja społeczna. 44
2.3. Polityka regionalna jako instrument programowania rozwoju. 55
Rozdział 3. Strategia rozwoju i jej zakres pojęciowy 60
3.1. Istota i znaczenie planowania strategicznego 60
3.2. Metody budowania strategii rozwoju. 70
3.3. Etapy procesu budowania strategii. 73
3.4. Miejsce strategii rozwoju gminy w systemie planowania strategicznego kraju. 78
3.5. Strategia jako instrument aktywizacji społeczności lokalnych. 81
Rozdział 4. Doświadczenia z prac nad strategią. Przykład ?Doliny Strugu? 91
4.1. Charakterystyka położenia geograficzno-ekonomicznego 91
4.2. Stan, struktura i dynamika rozwoju liczby ludności 103
4.3. Charakterystyka potrzeb i możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy 105
4.4. Kierunki strategiczne rozwoju 111
Zakończenie 119
Literatura 121