Rzecznik praw obywatelskich

Wstęp    2
Rozdział I. Ochrona praw i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawa    3
Rozdział  II  Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle prawa Polskiego.    23
Rozdział  III  Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych przykładach.    39
Rozdział IV  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej    60
Zakończenie    68
Bibliografia    70