Archiwa tagu: Rola agrobiznesu w życiu gospodarczym

Rola agrobiznesu w życiu gospodarczym

Wstęp 3

Rozdział I. ROLA AGROBIZNESU W ŻYCIU GOSPODARCZYM 5
1. Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej 5
2. Charakterystyka podsystemów agrobiznesu 10
2.1 Rolnictwo jako podsystem agrobiznesu 12
2.2 Gałęzie przemysłu pracujące dla rolnictwa 14
2.3 Przemysły produkujące środki produkcji dla przemysłu spożywczego 15
2.4 Skup produktów rolnych i ich magazynowanie 15
2.5 Leśnictwo i łowiectwo 16
2.6 Rybołówstwo i rybactwo śródlądowe 17
2.7 Przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych oraz przemysł rolno ? spożywczy 18
2.8 Handel żywnością 19
2.9 Usługi 20
2.10 Agroturystyka 21
3. Podmioty gospodarcze w systemie agrobiznesu 22

Rozdział II. PROCESY INTEGRACYJNE W AGROBIZNESIE 29
1. Formy integracji w systemie agrobiznesu 29
2. Integracja międzynarodowa. Charakterystyka Unii Europejskiej i jej Wspólnej Polityki Rolnej 37
3. Integracja Polski z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia w dziedzinie agrobiznesu 42

Rozdział III. ZAKRES DZIAŁANIA I ROLA ORGANIZACJI ZINTEGROWANYCH W AGROBIZNESIE 46
1. Ekonomiczne aspekty tworzenia organizacji zintegrowanych w rolnictwie 46
2. Prawno – organizacyjne możliwości tworzenia organizacji     producenckich w Polsce 52
3. Funkcjonowanie grup producenckich 60

Posumowanie 68
Bibliografia 69
Spis rysunków i tabel 72