Archiwa tagu: Rekrutacja i dobór pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa „O”

Rekrutacja i dobór pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa „O”

Wstęp 3
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 5
1. Podstawowe pojęcia z zarządzania zasobami ludzkimi. 5
2. Historia zarządzania zasobami ludzkimi. 6
3. Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 13
4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 23
Rozdział 2. Rekrutacja i dobór pracowników. 28
1. Źródła naboru. 28
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. 34
2.1. Rekrutacja wewnętrzna 34
2.2. Rekrutacja zewnętrzna. 37
3. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji. 39
3.1. Zastosowanie testów. 41
3.2. Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna. 42
4. Ramy prawne i wymagania proceduralne. 45
Rozdział 3. Praktyczny przykład rekrutacji i doboru pracowników przedsiębiorstwa ?O?. 50
1. Charakterystyka firmy O. 50
2. Zasady przeprowadzania rekrutacji. 56
Zakończenie 62
Bibliografia 64