Archiwa tagu: Przemoc w rodzinie doświadczona przez osoby będące pod opieką schroniska osób pokrzywdzonych

Problemtyka przemocy w rodzinie – analiza zjawiska na terenie katowickiego schroniska osób pokrzywdzonych

Wstęp

Rozdział I. Patologia społeczna i dewiacja

1.    Pojęcie patologii społecznej
2.    Pojęcie zjawiska dewiacji społecznej
3.    Wybrane zjawiska patologii społecznej

Rozdział II. Problematyka przemocy w rodzinie w literaturze przedmiotu

1.    Definicja przemocy w rodzinie
2.    Przyczyny, rodzaje i skutki przemocy w rodzinie
3.    Stadia przemocy
4.    Ofiary przemocy w rodzinie
5.    Formy pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział III. Opis badań własnych

1.    Cel, problem i hipotezy badawcze
2.    Techniki zastosowane w badaniach
3.    Charakterystyka grupy badanych osób
4.    Problemy przemocy w rodzinie –  na podstawie przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków