Archiwa tagu: Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie mieszkaniowego zasobu komunalnego 3
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania 3
1.2. Stan zasobów w Polsce 8
1.2.1. Zjawisko deficytu jakościowego 10
1.2.2. Perspektywy rozwoju 11
1.3. Klasyfikacja lokali w zasobach komunalnych 14

Rozdział II. Ustawowe zadania gminy w gospodarce mieszkaniowej 23
2.1. Prawo wynajmu lokalu mieszkalnego 23
2.1.1. Zawarcie umowy najmu 23
2.1.2. Obowiązki wynajmującego i najemcy 26
2.1.3. Wypowiedzenie umowy najmu 29
2.2. Odmowa wynajmu lokalu komunalnego 31
2.3. Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego 32
2.4. Obowiązek wynajmu lokalu socjalnego 32
2.5. Obowiązek wynajmu pomieszczenia zastępczego 34

Rozdział III. Case study 42
3.1. Realizacja wynajmu lokali w gminie XXX 42
3.2. Analiza SWOT 53
3.3. Wnioski 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Wstęp

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że odżyły na nowo problemy związane z gospodarką jednostek samorządu terytorialnego. Nie są one zupełnie nowe, gdyż już z chwilą wprowadzenia do polskiego ustroju społeczno-gospodarczego instytucji samorządu terytorialnego zaistniała konieczność odpowiedniego ukształtowania sfery gospodarki komunalnej (lokalnej). Próby uregulowania tej dziedziny działalności samorządu terytorialnego podejmowane były przez polskiego ustawodawcę wielokrotnie, lecz w miarę kompleksowe uregulowanie zawiera dopiero ustawa o gospodarce komunalnej. Nie odnosząc się w tym miejscu szczegółowo do problematyki trafności przyjętych rozwiązań, należy jeszcze raz zaznaczyć, że problematyka ta nabrała aktualności wraz z wprowadzeniem trójstopniowego modelu samorządu terytorialnego.

Z pojęciem gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (komunalnej) nierozerwalnie wiąże się zagadnienie udziału podmiotów samorządowych jako przedsiębiorców w gospodarce oraz form organizacyjno-prawnych tej działalności. Niniejsze opracowanie obejmuje wiele istotnych problemów związanych z tą problematyką oraz daje odpowiedzi autorów na rodzące się pytania i wątpliwości. W niezbędnym dla praktyki zakresie prezentowany jest dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Gospodarka samorządu terytorialnego zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że mimo upływu 20 lat od reaktywowania…