Archiwa tagu: praca dyplomowa z administracji

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników administracji

praca dyplomowa z administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. FORMY PRAWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI 4
1.1. Zadania administracji i formy prawne ich realizacji 4
1.2. Typologia form działania administracji 7
1.3. Ewolucja przepisów wyodrębniających zawód urzędniczy 10
1.4. Pragmatyka służbowa z 18 grudnia 1998 r. 15
1.5. Ustawa z 1990 r. o pracownikach samorządowych 21

ROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 24
2.1. Obowiązki pracowników administracji 24
2.2. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej 30
2.3. Odpowiedzialność karna pracowników administracji 32
2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administracji 35

ROZDZIAŁ III. KONTROLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 42
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 49
3.3. Kontrola sprawowana przez NIK 52
3.4. Kontrola sądowa i prokuratorska 56
3.5. Kontrola organów samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe 62

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66

Organizacja i zadania Izby Skarbowej

praca dyplomowa z administracji

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3
1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3
1.2. Ustrój administracji skarbowej 12
Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22
2.1. Funkcja nadzoru 27
2.2. Orzecznictwo 29
2.3. Funkcja obsługi jednostki 32
Rozdział 3. Organizacja Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.1. Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.2. Architektura struktury i katalog komórek modelowych 43
3.3. Zadania wybranych komórek organizacyjnych 44
Rozdział 4. Kompetencje wybranych organów Izby Skarbowej w Warszawie 52
4.1. Kompetencje dyrektora i wicedyrektorów 52
4.2. Kompetencje kierowników komórek organizacyjnych 58
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis rysunków 67