Archiwa tagu: Płeć jako determinanta skuteczności komunikowania w organizacji

Płeć jako determinanta skuteczności komunikowania w organizacji

Wstęp
Rozdział I.
Komunikowanie w aspekcie teoretycznym
1. Istota komunikowania w organizacji
2. Rodzaje komunikowania w organizacji
3. Funkcje komunikowania w organizacji
4. Sieci komunikowania
5. Bariery komunikowania
Rozdział II.
Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy ? stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet
Rozdział III.
Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
3. Wpływ płci na komunikację
Rozdział IV.
Płeć a komunikowanie w świetle badań własnych
1. Cel  badań
2. Charakterystyka obiektu badań
3. Charakterystyka narzędzia badawczego
4. Charakterystyka próby badawczej
5. Prezentacja wyników badań empirycznych
6. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów