Archiwa tagu: Planowanie kadr w przedsiębiorstwie

Planowanie kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury
1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami
1.2. Cele i zasady
1.3. Opracowanie planów kadrowych
Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności
2.2.Struktura organizacyjna
2.3 Opracowanie planów kadrowych
Rozdział III.
Metodologia badań własnych
3.1. Wybór metod i technik badań
3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej
3.3. Prezentacja wyników badan
Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień
4.1. Analiza stanu faktycznego
4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów