Archiwa tagu: Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Wstęp 1
Rozdział 1. Klasyfikacje podmiotów gospodarczych 3
1.1. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) 6
1.2. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 7
1.3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 8
1.4. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) 10
Rozdział 2. Oznaczenia identyfikujące przedsiębiorstwa 12
2.1. REGON 12
2.2. Numer identyfikacji podatkowej NIP 14
Rozdział 3. Charakterystyka form opodatkowania 16
3.1. Karta podatkowa 16
3.1.1. Ulga uczniowska 35
3.2. Ryczałt ewidencjonowalny 40
3.3. Opodatkowanie według zasad ogólnych 49
Rozdział 4. Opis dokumentów podatkowych 53
4.1. PIT-16A 53
4.2. PIT-28 58
4.3. PIT 36 i PIT 37 63
Rozdział 5. Porównanie firm rozliczających się w różny sposób 66
5.1. Firmy rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowalnego 66
5.2. Firmy rozliczające się w formie karty podatkowej 70
Zakończenie 74
Bibliografia 76