Archiwa tagu: Ocena potencjału turystycznego miasta na przykładzie Bydgoszczy

Ocena potencjału turystycznego miasta na przykładzie Bydgoszczy

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce 3
1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki 3
1.2. Podział i rodzaje turystyki 8
1.3. Walory turystyczne 13
1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna 18
1.5. Popyt i podaż turystyczna 21

Rozdział II. Rynek turystyczny – istota pojęcia 26
2.1. Czynniki rozwoju turystyki 26
2.2. Najnowsze tendencje zmian na rynku turystycznym 30
2.3. Promocja Polski na zagranicznych rynkach turystycznych 36
2.4. Turystyka masowa – zapotrzebowanie, organizacja 37

Rozdział III. Ocena potencjału turystycznego Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem bydgoskich zabytków 47
3.1. Cel, zakres i metoda badań 47
3.2. Prezentacja Bydgoszczy jako miasta, którego potencjał turystyczny będzie poddany ocenie 48
3.3. Ocena potencjału turystycznego Bydgoszczy 50

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Wstęp

Bydgoszcz jest administracyjną stolicą ponad dwumilionowego województwa kujawsko-pomorskiego, które może pochwalić się ponad 660-letnia tradycją i malowniczym położeniem nad Wisłą i Brdą. Świadectwem wieloletniej tradycji są zabytki – Fara z XV wieku z cudownym obrazem Matki Boskiej Pięknej Miłości, fragmenty średniowiecznych murów obronnych, kościoły Klarysek i Bernardynów, spichrze z czasów pruskich, które stały się symbolem miasta oraz secesyjne kamienice. Obok pomników historii możemy podziwiać dowody prężnego rozwoju miasta, czyli ośrodki handlu, nauki i biznesu. W mieście działają filie szkół wyższych z Poznania, Warszawy i Torunia oraz kilka wyższych szkół niepaństwowych.

Większość firm działających na terenie miasta to przedsięwzięcia prywatne, które składają się na handlowy i usługowy potencjał aglomeracji. Na rynku Bydgoszczy działa wielu inwestorów zagranicznych, którzy dostrzegli intelektualny i wytwórczy potencjał regionu. Wielkimi zaletami miasta są port rzeczny oraz korzystne usytuowanie portu lotniczego niedaleko centrum miasta. Niewątpliwym atutem Bydgoszczy jest bogata oferta kulturalna, na którą składają się kina, kluby, teatr, filharmonia, opera, biblioteki miejskie oraz liczne muzea. Miasto może poszczycić się wieloma miejscami rekreacji i wypoczynku. Wielkim atutem jest piękno okolicy Bydgoszczy, zachwycające pod względem przyrodniczym, historycznym i architektonicznym – warto odwiedzić zespoły pałacowe Ostromecko, Lubostroń i Samostrzel.

Miasto jest znaczącym w kraju ośrodkiem kulturalnym, naukowym i gospodarczym, siedzibą wielu znanych międzynarodowych koncernów, m.in. prezentujących przemysł wysokich technologii. Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo- handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe, bankowe, handlowe, kulturalne.