Archiwa tagu: Możliwości wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Możliwości wykorzystani outsourcingu w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki XYZ

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ANALIZA TEORETYCZNA

1.1. ELASTYCZNOŚĆ

1.1.1. PRZYCZYNY ROZWOJU KONCEPCJI ELASTYCZNOŚCI
1.1.2. STRATEGIE ELASTYCZNOŚCI (ilościowa funkcjonalna, płacowa, czasowa)
1.1.3. MODEL FIRMY ELASTYCZNEJ (Atkinson)
1.1.4. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z ELASTYCZNOŚCIĄ
1.1.5. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

1.2. OUTSOURCING – METODA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.2.1. DEFINICJA I HISTORIA POWSTANIA
1.2.2. RODZAJE OUTSOURCINGU
1.2.3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA I WARUNKI RACJONALNOŚCI OUTSOURCINGU
1.2.4. WADY I ZALETY OUTSOURCINGU
1.2.5. ASPEKTY PRAWNE OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 2. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA

2.1. RYS HISTORYCZNY
2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY
2.4. UWARUNKOWANIA WPROWADZANIA OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAWCZYCH

3.1. WYBÓR I OPIS METOD BADAWCZYCH
3.1.1 WYWIAD BEZPOŚREDNI

3.2. PLAN PRACY BADAWCZEJ
3.2.1. POZIOMY DIAGNOZY
3.2.2. PRZYGOTOWANIE WYWIADU

3.3. PREZENTACJA WYNIKÓW Z WYWIADU

ROZDZIAŁ 4. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

4.1. ANALIZA SWOT
4.2. WNIOSKI SYNTETYCZNE Z BADAŃ
4.3. PROPOZYCJE ZMIAN

ZAKOŃCZONE

SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

Możliwości wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA    4
1.1. Cele działania przedsiębiorstwa.    4
1.2. Struktura działalności.    8
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa.    12
1.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem.    15
1.5. Nowe trendy w zarządzaniu.    17
Rozdział II. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH    22
2.1. Istota outsourcingu    22
2.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej    26
2.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza    27
2.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza    27
2.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza    28
2.3. Historia outsourcingu    28
2.4. Rozwój outsourcingu    30
Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU    35
3.1. Cele outsourcingu    35
3.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu    36
3.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych    41
3.4. Prawne ograniczenia outsourcingu    49
3.5. Patologie outsourcingu    58
Zakończenie    62
Bibliografia    65