Archiwa tagu: Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Koncepcje motywacji. 5
1.1. Hierarchia potrzeb Maslowa 5
1.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 7
1.3. Teoria oczekiwań 8
1.4. Teorie X i Y 13
1.5. Osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda 15
1.6. Teoria wzmocnienia Skinnera 17
Rozdział 2. Praktyczne instrumenty pobudzania motywacji  w przedsiębiorstwach. 20
2.1. Płacowe środki pobudzania motywacji 20
2.2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 38
Rozdział 3. System motywacyjny przedsiębiorstwa ABB Zamech Ltd. 50
3.1. Płacowe środki pobudzania motywacji. 51
3.2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji. 57
Zakończenie 59
Bibliografia 61