Archiwa tagu: Motywowanie jako podstawowy element zarządzania na przykładzie Oddziału Banku Millennium

Motywowanie jako podstawowy element zarządzania na przykładzie Oddziału Banku Millennium

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce motywacji w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. 5
1.1. Ewolucja teorii zarządzania. 5
1.2. Podejścia do motywacji. 16
Rozdział 2. Proces kadrowy w organizacji. 27
2.1. Modele realizacji funkcji zarządzania. 27
2.2. Planowanie zatrudnienia. 29
2.3. Rekrutacja i selekcja. 31
2.4. Szkolenia. 37
2.5. Oceny. 44
Rozdział 3. Motywowanie, jako główne narzędzie zarządzania kadrami. 49
3.1. Wynagradzanie niematerialne. 52
3.2. Wynagradzanie materialne 57
Rozdział 4. Zarządzanie potencjałem społecznym w I Oddziale Banku Millennium 64
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 64
4.2. Motywowanie pracowników. 67
4.2.1. System wynagrodzeń. 68
4.2.2. Fundusz socjalny. 70
4.2.3. Motywowanie niematerialne. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 79