Archiwa tagu: Model rodziny a rozwój dziecka

Model rodziny a rozwój dziecka

Wstęp 3
Rozdział I Przedmiot badań 5
1.1. Rodzina w społeczeństwie. 5
1.1.1. Rola kobiety w rodzinie 7
1.1.2. Wzorzec postaw prokreacyjnych 8
1.1.3. Wzorzec zachowań prokreacyjnych 11
1.1.4. Funkcje rodziny 16
1.2. Formy życia rodzinnego. 17
1.1.5. Rodzina pełna 18
1.1.6. Rodzina niepełna (samotne rodzicielstwo) 19
1.1.7. Związek kohabitacyjny (życie poza małżeństwem) 22
1.1.8. Małżeństwo bez dzieci 24
1.3. Rozwój więzi osobowej i partnerskich układów w rodzinie. 25
1.4. Rodzina w Polsce. 27
1.5. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 30
1.6. Rozwój dziecka. 32
Rozdział II Sformułowanie pytań badawczych 42
2.1. Klasyfikacja badań. 42
2.2. Cele badań, pytania badawcze. Charakterystyka badanej grupy. 46
Rozdział III Założenia metodologiczne 49
3.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć. 49
3.2. Wybór metody badawczej 58
Rozdział IV Model współczesnej rodziny – na podstawie badań własnych 60
4.1. Obraz małżeństwa i rodziny. 60
4.2. Podział obowiązków w życiu codziennym rodziny. 64
4.3. Moja rodzina – analiza rysunków dzieci. 68
4.4. Rola świetlicy szkolnej jako placówki wspomagającej rodzinę. 71
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Załącznik nr 1. Ankieta dla matki. 81
Załącznik nr 2. Ankieta dla ojca. 83