Archiwa tagu: Metody i techniki zarządzania produkcją

Metody i techniki zarządzania produkcją

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 3
1.1 Istota i geneza zarządzania produkcją 3
1.1.1 Produkcja jako system 3
1.1.2 Miejsce zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 4
1.1.3 Wpływ nowych technologii na zarządzanie produkcją 8
1.2 Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 11
1.2.1 Istota i elementy składowe procesu produkcyjnego 11
1.2.2 Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego 12
1.3 Sterowanie przebiegiem produkcji 14
1.3.1 Sterowanie produkcją jako proces w przedsiębiorstwie 14
1.3.2 Klasyczne i nowoczesne metody sterowania produkcją 15
1.4 Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją 20
1.4.1 Przesłanki wprowadzania nowych koncepcji i metod zarządzania produkcją 20
1.4.2 Systemy planowania potrzeb materiałowych (MRP) 22
1.4.3 Japońskie systemy sterowania produkcją: Just – in – Time, Kanban 23
Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1.1 Rys historyczny 26
2.2 Proces produkcji proszków do prania 32
2.2.1 Skład proszków do prania 32
2.2.2 Przebieg i warunki technicznego procesu produkcji proszku do prania Pironex 42
Rozdział III. Analiza i ocena rozwiązań stosowanych w badanym przedsiębiorstwie 70
3.1 Opis i analiza stosowanych metod i rozwiązań 70
3.2 Ocena sprawności stosowanych metod 79
3.3 Propozycje zmian w analizowanym obszarze działalności przedsiębiorstwa 81
Podsumowanie 90
Literatura 91
Spis tabel 94