Archiwa tagu: Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiebiorstwa np. firmy Atlas

Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiebiorstwa np. firmy Atlas

Wstęp 1
Rozdział 1. Public relations  – zarządzanie reputacją firmy. 3
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix. 3
1.2. Powstanie i definicje public relations. 5
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie. 8
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia. 12
1.5. Zakres działań public relations. 14
1.6. Uwarunkowania prawne public relations. 16
1.7. Tożsamość przedsiębiorstwa. 21
Rozdział 2. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. 24
2.1. Pojęcie wizerunku. 24
2.2. Rodzaje wizerunku. 25
2.3. Elementy wizerunku. 28
2.4. Wizerunek a tożsamość. 28
2.5. Proces kształtowania wizerunku. 30
3.6. Budowanie symboliki nowej firmy. 36
Rozdział 3. Charakterystyka firmy ATLAS. 44
3.1. Produkty i klienci. 44
3.2. Sieć handlowa w firmie ATLAS. 45
3.3. Obecna sytuacja firmy. 47
Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości  firmy ATLAS. 51
4.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy. 51
4.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu. 53
4.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy. 54
4.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations. 56
4.5. Próba oceny realizowanych działań. 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69