Archiwa tagu: Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji

Wstęp 2
Rozdział I. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 4
1.1. Prekursorzy i przedstawiciele szkoły behawioralnej 4
1.2. Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych 8
1.3. Model motywacji pracowników 12
1.4. Teorie motywacji – przegląd 13
1.5. Trzy spojrzenia na pracę i problematykę motywowania do pracy 19
Rozdział II. Rola kadry kierowniczej w procesie motywacji 25
2.1. Deklaracja misji, wizji i wartości działu rozwoju zasobów ludzkich 25
2.2. Podstawowe przekonania dotyczące strategii wewnętrznej i sposoby podejścia do niej 28
2.3. Procesy rozwoju ludzi 32
2.4. Podstawowe procesy przeglądu i oceny efektywności i rozwoju 35
2.5. Różnica między planami szkolenia a planami uczenia się 36
2.6. Procesy zarządzania rozwojem i karierą 38
Rozdział III. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie firmy UNILEVER POLAND 47
3.1. Charakterystyka UNILEVER POLAND 47
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna 47
3.1.2. Wizja, misja i wartości 55
3.2. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w UNILEVER POLAND 57
3.2.1. Formy motywacji pracowników 57
3.2.2. Szkolenia pracowników 59
3.2.3. Zadania kadry kierowniczej 60
3.2.4. Relacje pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem pracowniczym 63
3.3. Podsumowanie 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73