Archiwa tagu: Fundusze inwestycyjne sposobem inwestowania na rynku kapitałowym

Fundusze inwestycyjne sposobem inwestowania na rynku kapitałowym

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie rynku kapitałowego 4
1.1. Definicja i struktura rynku 4
1.2. Uczestnicy rynku kapitałowego 9
1.3. Instrumenty rynku kapitałowego 16

Rozdział II. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 23
2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 23
2.2. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29
2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 35

Rozdział III. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie 47
3.1 Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych jako forma zbiorowego inwestowania pieniędzy 47
3.2 Rozwój funduszy inwestycyjnych na świecie 52
3.3 Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce 57

Rozdział IV. Inwestowanie na rynku kapitałowym za pomocą funduszy inwestycyjnych na przykładzie KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 66
4.1. Ogólna charakterystyka KBC TFI S.A. 66
4.2. Podstawowe produkty KBC TFI S.A. 67
4.3. Fundusze KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 69
4.3.1. Indywidualne Konto Emerytalne IKE 71
4.3.2. Program Systematycznego Oszczędzania 74
4.3.3. KBC Parasol FIO 76
4.3.4. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 82

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 92
Załączniki 93