Archiwa tagu: Dziecko w reklamie telewizyjnej

Dziecko w reklamie telewizyjnej

Wstęp 4
Rozdział 1. Reklama jako element komunikacji 6
1.1. Definicja reklamy 6
1.2. Uwarunkowania prawne reklamy 8
1.3. Działanie reklamy 9
1.4. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.5. Reklama w Polsce 18
Rozdział 2. Telewizja jako najpopularniejsze medium 21
2.1. Reklama telewizyjna 21
2.2. Zalety i wady reklamy telewizyjnej 22
2.3. Zauważalność reklam telewizyjnych 24
2.4. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej 25
2.4.1. Obraz 25
2.4.2. Słowo 26
2.4.3. Kolor 26
2.4.4. Muzyka 27
2.5. Rodzaje filmów reklamowych 28
2.5.1. Demonstracja 29
2.5.2. Rekomendacja 29
2.5.3. Humor 32
2.5.4. Scenka rodzajowa z życia 32
2.5.5. Styl życia 33
2.5.6. Animacja 33
2.5.7. Racjonalny powód 34
2.5.8. Emocje 34
Rozdział 3. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 37
3.1. Pojęcie dziecka 37
3.2. Psychika dziecka 40
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 41
3.4. Kanały reklamowe prezentujące najczęściej reklamy z udziałem dzieci 51
Rozdział 4. Analiza reklam z udziałem dzieci 58
4.1. Szampan 'PICCOLO’ 58
4.2. Fundusz emerytalny 'Bankowy’ 63
4.3. Produkty Johnson&Johnson 65
4.4. Sok 'Kubuś’ 68
4.5. Serki Hochland 70
4.6. Delicje 72
4.7. Petitki 73
4.8. Reklama społeczna 'Pij mleko, będziesz wielki’ 75
Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis rysunków 84