Archiwa tagu: Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa metodami analizy ekonomicznej

Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa metodami analizy ekonomicznej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI EKONOMICZNE
1.1. Pojęcie diagnostyki ekonomicznej
1.2. Zasady konstruowania syndromu diagnostycznego
1.3. Analiza ekonomiczna jako metoda diagnostyki ekonomicznej

ROZDZIAŁ II
MEDCOM S.A. JAKO OBIEKT DIAGNOZOWANIA METODAMI EKONOMICZNEJ
2.1. Organizacja oraz funkcjonowanie spółki
2.2. Charakterystyka strumieni pieniężnych i obszarów decyzyjnych w spółce
2.3. Sprawozdanie finansowe – bazą diagnozowania spółki

ROZDZIAŁ III
OPIS METOD WSTĘPNEJ DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ
3.1. Syndrom diagnostyczny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz specyfikacja metod jego diagnozowania
3.1.1. Diagnoza ogólnego stanu przedsiębiorstwa metodą analizy dynamiki wskaźników ekonomicznych
3.1.2. Diagnoza majątku przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy aktywów
3.1.3. Diagnoza kapitałów przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy pasywów
3.1.4. Diagnoza finansowania przedsiębiorstwa metodą poziomej analizy bilansu
3.1.5. Diagnoza stanu przychodów, kosztów i wyników finansowych metodą analizy rachunku wyników
3.1.6. Diagnoza stabilności finansowej i sytuacji dochodowej przedsiębiorstwa metodą analizy wskaźników testu  szybkiego
3.1.7. Diagnoza stanu upadłości przedsiębiorstwa metodą wieloczynnikowej analizy funkcji dyskryminacji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS FORMULARZY, TABEL, RYSUNKÓW