Archiwa tagu: Czynniki sukcesu firmy X Sp .z o.o

Czynniki sukcesu firmy X Sp .z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie jako podstawowy czynnik sukcesów firmy 4
1.1. Istota zarządzania 4
1.2. Nowe paradygmaty w dziedzinie zarządzania 7
1.2.1. Podejście systemowe 9
1.2.2. Podejście perspektywiczne 11
1.3. Manager a sukces firmy 13
1.3.1. Wizerunek dobrego menadżera 16
1.4. Benchmarking – czyli dochodzenie do pozycji lidera na rynku 23
Rozdział II.Opis firmy X Sp. z o.o. 28
2.1. Historia powstania i prezentacja oferty produktowej 28
2.2. Polityka jakości 34
2.3. Sytuacja finansowa 39
Rozdział III. Analiza czynników sukcesu firmy X Sp. z o.o. według koncepcji 7S 44
3.1. Strategia: produkt – rynek 44
3.2. Formalna struktura organizacyjna 47
3.3. System planowania, procedury działania, instrumenty sterowania i kontroli 50
3.4. Styl kierowania 55
3.5. Stały personel 58
3.6. Specjalne umiejętności 60
3.7. Nadrzędne cele 62
Podsumowanie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69