Archiwa tagu: Biznesplan przedsiębiorstwa Polskie Drzwi

Biznesplan przedsiębiorstwa Polskie Drzwi

1. Podsumowanie wykonawcze 3
2. Opis przedsięwzięcia 4
2.1. Nazwa i forma prawna 4
2.2. Czynności formalne 5
2.3. Charakterystyka udziałowców 6
2.4. Misja, cele i zadania 7
2.5. Lokalizacja 7
3. Opis produktu 8
3.1. Rodzaje oferowanych produktów 8
3.2. Stosowana technologia 11
3.3. Niezbędne zasoby 16
3.4. Główni dostawcy 17
4. Analiza rynku 19
4.1. Identyfikacja rynku docelowego 19
4.2. Główni nabywcy 20
4.3. Pozostali nabywcy 21
4.4. Konkurenci 22
5. Marketing 24
5.1. Cele marketingowe 24
5.2. Mieszanka marketingowa 25
6. Zarządzanie 34
6.1. Zasoby kadrowe 34
6.2. Struktura organizacji 36
7. Analiza finansowa 38
7.1. Wartości średnie produkcji 39
7.2. Popyt, produkcja, sprzedaż i koszty 40
7.3. Zestawienie kosztów działalności 42
7.4. Rachunek wyników 44
7.5. Zestawienie bilansowe 48
7.6. Zestawienie przepływów pieniężnych 49
7.7. Efektywność inwestycji 50
8. Analiza szans i zagrożeń 52
9. Spis tabel 54