Archiwa tagu: Biznes plan

Biznes plan

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu. 8
1.1. Pojęcie biznes planu. 9
1.2. Definicje i cechy biznes planu. 13
1.3. Funkcje biznes planu. 17
1.4. Zastosowanie biznesplanu. 23
Rozdział 2. Struktura i budowa biznes planu. 29
2.1. Zasady konstrukcji biznesplanu. 29
2.2. Struktura biznesplanu. 35
Rozdział 3. Biznes plan firmy ALDENTE 56
1. Streszczenie menedżerskie projektu przedsięwzięcia. 56
2. Historia firmy. 61
3. Opis produktu 62
4. Rynek i działania rynkowe 64
4.1 Rynek geograficzny 64
4.2 Konkurencja 69
4.3. Analiza klientów i dostawców. 72
4.4. Analiza SWOT. 74
5. Plan sprzedaży. 76
6. Plan marketingowy. 79
7. Plan technologiczny. 86
8. Plan finansowy. 90
Wnioski 99
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 104