Archiwa tagu: Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń 5
1.1. Rys historyczny ubezpieczeń 5
1.2. Definicje ubezpieczeń 8
1.3. Klasyfikacja ubezpieczeń 13
1.4. Rola ubezpieczeń 22

Rozdział II. Charakterystyka rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce 26
2.1. Pojęcie ubezpieczeń majątkowych 26
2.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 26
2.3. Struktura ubezpieczeń majątkowych w Polsce 31
2.4. Obecna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych 40

Rozdział III. Ubezpieczenia komunikacyjne 43
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC NW oraz ASSISTANCE 43
3.2. Umowa ubezpieczenia i jej elementy 47
3.3. Wysokość składki oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej 53
3.4. Likwidacja szkód 57

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie przedsiębiorstwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.1. Charakterystyka powstania i działalność marketingowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.2. Oferta ubezpieczeniowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 64
4.3. Konkurencyjność innych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich procentowy udział w rynku ubezpieczeń na podstawie dokonanych analiz 74
4.4. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów (ankieta) 78
4.4.1. Metodologia badania 78
4.4.2. Pytania ankietowe i wyniki ankiety 81

Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94