Archiwa tagu: Analiza przyczyn bezrobocia na przykładzie powiatu siemiatyckiego

Analiza przyczyn bezrobocia na przykładzie powiatu siemiatyckiego

Wstęp 2
Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA 3
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Znaczenie bezrobocia 6
1.2.1. Naturalna stopa bezrobocia 13
1.3. Ekonomiczna interpretacja bezrobocia 18
1.4. Rodzaje bezrobocia 21
1.5. Źródła bezrobocia 26
Rozdział 2. SKUTKI BEZROBOCIA I METODY JEGO
ZWALCZANIA 32
2.1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 32
2.2. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia 33
2.3. Psychospołeczne i materialne skutki bezrobocia 36
2.4. Metody i środki walki z bezrobociem 38
2.5. Rządowe programy przeciwdziałaniu bezrobociu 53
Rozdział 3 61
CHARAKTERYSTYKA WEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN BEZROBOCIA 61
3.1. Prezentacja miasta Siemiatycze 61
3.2. Uwarunkowania bezrobocia 63
3.3. Charakterystyka rynku pracy w powiecie siemiatyckim 68
3.4. Poziom i stopa bezrobocia 70
3.5. Skutki ekonomiczne i psychospołeczne bezrobocia na terenie powiatu Siemiatycze 76
3.6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na badanym terenie 77
Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 86