Archiwa tagu: Analiza płynności finansowej przedsiebiorstwa Wawel

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.2. Istota analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 9
1.3. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.1. Statyczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.2. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 19
Rozdział II. Charakterystyka Wawel S. A. 25
2.1. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa Wawel S.A. 25
2.2. Analiza wielkości i struktury produkcji 34
2.3. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa 35
2.4. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura 43
Rozdział III. Analiza płynności finansowej w firmie Wawel S. A. 46
3.1. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie 46
3.2. Zyskowność a płynność finansowa w przedsiębiorstwie 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Spis tabel 68
Spis rysunków 69