Archiwa tagu: Analiza marketingowa przedsiębiorstwa

Analiza marketingowa przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział 1. Strategia marketingowa w działalności przedsiębiorstwa 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Rodzaje strategii marketingowych 8
1.2.1. Strategie wejścia na rynek 8
1.2.2. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem 12
1.2.3. Strategie konkurencyjne 16
1.2.4. Strategie ze względu na udział firmy w rynku 21
1.3. Podstawowe zasady formułowania strategii marketingowej 27
1.4. Miejsce strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa 32
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa CENTERTEL i główne aspekty jego działalności 35
2.1. Prezentacja firmy i określenie jej misji 35
2.1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 35
2.1.2. Misja przedsiębiorstwa 36
2.2. Struktura organizacyjna firmy CENTERTEL 36
2.3. Ogólna charakterystyka produktów i usług oferowanych przez firmę 37
Rozdział 3. Analiza sytuacji marketingowej  na przykładzie firmy CENTERTEL S.A. 50
3.1. Analiza segmentów rynku i zachowań nabywców 50
3.2. Analiza sytuacji konkurencyjnej 51
3.3. Ocena marketingu ? mix przedsiębiorstwa 54
3.4. Analiza SWOT i podsumowanie analizy sytuacji 65
Rozdział 4. Opracowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie CENTERTEL 70
4.1. Cele marketingowe 70
4.1.1. Certyfikat jakości ISO 9002 70
4.2. Strategia rozwoju spółki 71
4.3. Wdrożenie na rynek nowej usługi – roamingu satelitarnego z siecią Globalstar 72
4.3.1. Charakterystyka  Globalstar 73
4.3.2. Opis działania systemu 74
4.3.3. Oferta Idei Centertel 75
Zakończenie 78
Bibliografia 80