Archiwa tagu: Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie KGHM

Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie KGHM

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i ogólna klasyfikacja kosztów 4

1.1. Pojęcie kosztów 4
1.2. Kierunki klasyfikacji kosztów 7
1.3. Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych. 15

Rozdział II. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 24

2.1. Rachunek kosztów uzasadnionych w przedsiębiorstwie produkcyjnym 24
2.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 29
2.3. Koszty pracy. 46

Rozdział III.  Analiza kosztów w przedsiębiorstwie  na przykładzie KGHM Polska Miedź SA 51

3.1. Analiza i ocena struktury i dynamiki kosztów według rodzajów 51
3.2. Podział kosztów całkowitych na stałe i zmienne 56
3.3. Analiza struktury oraz dynamiki kosztów stałych i zmiennych 57
3.4. Analiza progu rentowności i marginesu bezpieczeństwa 61

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Załączniki 69
Spis tabel i schematów 72