Archiwa tagu: Analiza fundamentalna i techniczna internetowej spółki giełdowej

Analiza fundamentalna i techniczna internetowej spółki giełdowej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1.
GENEZA I PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK INTERNETOWYCH 5
1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa internetowego 5
1.2. Rozwój sektora spółek internetowych w Polsce i na świecie 8
1.3. Zróżnicowanie spółek sektora „nowej gospodarki” 12
1.4. Perspektywy i prognozy rozwoju spółek internetowych 19

ROZDZIAŁ 2.
ANALIZA FUNDAMENTALNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 24
2.1. Założenia analizy fundamentalnej 24
2.2. Klasyfikacja instrumentów analizy fundamentalnej 26
2.3. Macierze BCG 29
2.4. Analiza wskaźników finansowych 35
2.4.1. Wskaźniki płynności 36
2.4.2. Wskaźniki aktywności (efektywności) 38
2.4.3. Wskaźniki zadłużenia 40
2.4.4. Wskaźniki rentowności 43
2.4.5. Wskaźniki wartości rynkowej 46

ROZDZIAŁ 3.
ANALIZA TECHNICZNA SPÓŁEK INTERNETOWYCH 49
3.1. Istota i zasady analizy technicznej 49
3.2. Klasyfikacja instrumentów analizy technicznej 53
3.3. Akcjogramy 58
3.4. Wskaźniki analizy technicznej 61
3.5. Formacje analizy technicznej 66

ROZDZIAŁ 4.
ANALIZA FUNDAMENTALNA I TECHNICZNA GADU-GADU S.A. 75
4.1. Charakterystyka Gadu-Gadu S.A. 75
4.2. Analiza fundamentalna spółki Gadu-Gadu 77
4.2.1. Analiza makrootoczenia 77
4.2.2. Analiza sektorowa branży 81
4.2.3. Analiza sytuacyjna spółki 83
4.2.4. Analiza wskaźnikowa 86
4.3. Analiza techniczna spółki Gadu-Gadu 92
4.4. Prognozy kursów akcji oraz wyników finansowych spółki 96

ZAKOŃCZENIE 100
SPIS LITERATURY 102
STRONY INTERNETOWE 106
SPIS RYSUNKÓW 107
SPIS SCHEMATÓW 108
SPIS TABEL 109
SPIS WYKRESÓW 110