Archiwa tagu: Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A.

Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A.

Wstęp 1
Rozdział I. Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 9
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 12
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 15
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 19
2.1. Analiza wskaźnikowa ? elementem analizy finansowej 19
2.2. Analiza płynności 21
2.3. Analiza sprawności działania 24
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 27
2.5. Analiza rentowności 32
Wskaźnik 32
Rentowność działalności podstawowej 32
Rozdział III. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Kęty  jako źródło informacji o posiadanym kapitale 36
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 36
3.2. Przedmiot działalności 42
3.3. Omówienie zasad konsolidacji 46
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat 49
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej 61
3.6. Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej Kęty S.A. 64
3.7. Analiza sytuacji rynkowej ? główni konkurenci 70
3.8. Podsumowanie wyników 73
Zakończenie i wnioski 76
Bibliografia 78
Spis tabel 80