Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 3
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 4
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 7
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 8
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CIECH S.A. 11
2.1. Historia przedsiębiorstwa 11
2.2. Przedmiot działalności 13
2.3. Struktura organizacyjna 15
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2002-2004 W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 23
3.4. Wyniki finansowe na lata 2014-2016 24
ZAKOŃCZENIE 26
BIBLIOGRAFIA 27
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 28