Archiwa tagu: Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Wstęp 2

Rozdział I. Ubezpieczenia na życie w świetle literatury przedmiotu 4
1. Klasyfikacja ubezpieczeń 4
2. Pojęcie ubezpieczenia na życie 17
3. Zasady i cele ubezpieczeń na życie 20

Rozdział II. PZU Życie SA na Polskim rynku ubezpieczeń na życie 26
1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 26
2. Związki PZU Życie SA z Grupą PZU 35
3. Cele działania PZU Życie SA 38

Rozdział III. Rozwój PZU Życie SA 48
1. Liczba ubezpieczonych 48
2. Wielkość składek 50
3. Dochody 55

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68
Spis rysunków 69