Archiwa tagu: Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Wstęp 3
Rozdział I. Podmioty i przedmiot amortyzacji 5
1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji 6
1.2. Podmiot amortyzacji 7
1.2.1 Środki trwale 10
1.2.2 Wartości niematerialne i prawne 15
1.3. Przedmiotowe ograniczenie amortyzacji 19
Rozdział II. Zasady wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i metody amortyzacji. 23
2.1. Zasady wyceny 23
2.2. Metody amortyzacji 28
Rozdział III. Amortyzacja bilansowa i podatkowa 35
3.1. Amortyzacja bilansowa 35
3.2. Amortyzacja podatkowa 38
3.3. Analiza porównawcza amortyzacji bilansowej i podatkowej 46
Wnioski 53
Bibliografia 56