Archiwa tagu: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu ostródzkiego

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu ostródzkiego

Wstęp 2
Rozdział I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W LITERATURZE 4
1.1. Charakterystyka przedsiębiorcy 4
1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarcze znaczenie ich rozwoju 10
Rozdział II. 15
OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SAMOZATRUDNIENIA 15
2.1. Specyfika samozatrudnienia 15
2.2. Bariery rozwoju samozatrudnienia i sposoby ich pokonywania 19
2.2.1 Bariera ryzyka 19
2.2.2 Bariera konkurencji 21
2.2.3 Bariera finansowa 22
2.2.4 Bariera fizyczna 23
2.2.5 Bariera psychiczna 25
2.2.6 Bariera lokalizacyjna 26
Rozdział 3 28
POWIATOWY URZĄD PRACY NA TLE  LOKALNYCH INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 28
3.1 Instytucje lokalne wspierające rozwój przedsiębiorczości 28
3.1.1 Inkubatory przedsiębiorczości 30
3.1.2 Ośrodki wspierania przedsiębiorczości 33
3.1.3 Centra wspierania biznesu 35
3.1.4 Parki przedsiębiorczości 36
3.2 Powiatowe urzędy pracy 40
Rozdział IV 47
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO 47
4.1 Liczba i struktura ludności w powiecie ostródzkim 47
4.2 Podmioty gospodarcze 49
4.3 Wielkość i struktura bezrobocia 53
4.4. Działania władz powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości 55
Rozdział V 59
DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTRÓDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 59
5.1 Ocena działań PUP w Ostródzie 59
5.2 Pożyczki udzielane przez PUP w Ostródzie 63
5.3 Szkolenia organizowane przez PUP w Ostródzie 64
Zakończenie 69
Bibliografia 73
Spis tabel 76