Archiwa tagu: Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego

Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego

Wstęp
Rozdział 1. Źródła prawa i ich rodzaje
1.1. Pojęcie źródeł prawa
1.2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
1.3. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym
1.4. Inne źródła prawa
1.4.1. Uchwały Sejmu i Senatu
1.4.2. Uchwały Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
1.5. Problem prawa naturalnego i prawa zwyczajowego jako źródeł prawa Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział 2. Akty prawa miejscowego
2.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego
2.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego
2.3. Procedura stanowienia
2.4. Rola prawa miejscowego
Zakończenie
Bibliografia