Archiwa tagu: Agroturystyka szansą rozwoju turystyki Pojezierza Mazurskiego na przykładzie powiatu giżyckiego

Agroturystyka szansą rozwoju turystyki Pojezierza Mazurskiego na przykładzie powiatu giżyckiego

Wstęp 2
Rozdział I. Agroturystyka jako forma turystki 4
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 4
1.2. Przesłanki rozwoju agroturystyki. 11
1.3. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej 16
Rozdział II. Podstawowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie giżyckim. 26
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 26
2.1.1. Walory wypoczynkowe 28
2.1.2. Walory krajoznawcze 29
2.1.3. Walory specjalistyczne 33
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 36
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 36
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 38
2.2.3. Oferta sportowo – rekreacyjna i kulturalna. 39
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu giżyckiego. 41
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich powiatu giżyckiego. 44
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 44
3.2. Korzyści osiągane przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 53
3.3. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu giżyckiego 67
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 80