Strategie zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA, RODZAJE I METODY STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW
1. Istota zarządzania strategicznego
2. Podstawowe koncepcje strategii firm
3. Specyfika zarządzania strategiami przedsiębiorstw branży budowlanej
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA STRATEGII ZARZĄDZANIA W BRANŻY USŁUG BUDOWLANYCH
1. Poziom ekonomiczny branży usług budowlanych
2. Konkurencja na rynku usług budowlanych
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA FIRMY ‘X’
1. Historia Spółki
2. Struktura organizacyjna
3. Profil działalności
4. Poziom i struktura produkcji
5. Potencjał wytwórczy
ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE ZARZĄDZANIA STOSOWANE W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Podstawy budowy strategii zarządzania
2. Metody formułowania strategii firmy
3. Przydatność analizy SWOT do budowy strategii firmy
4. Efekty ekonomiczne stosowanej strategii
5. Kierunki doskonalenia strategii zarządzania przedsiębiorstwa
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW