Turystyka biznesowa

Wstęp 3
Rozdział 1. Turystyka biznesowa jako atrakcyjna forma turystyki 5
1.1. Istota turystyki biznesowej 5
1.2. Rodzaje turystyki biznesowej 16
1.3. Wpływ turystyki biznesowej na inne dziedziny życia 19
Rozdział 2. Rozwój turystyki biznesowej na świecie 26
2.1. Stan turystyki biznesowej na świecie 26
2.2. Charakterystyka głównych segmentów rynku turystyki biznesowej na świecie 32
2.3. Światowy rynek turystyki biznesowej w praktyce 49
Rozdział 3. Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 59
3.1. Zatrudnienie w sektorze turystycznym 59
3.2. Baza konferencyjna – noclegowa 64
3.3. Biura podróży w Polsce 69
3.4. Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 75
Zakończenie 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97