Systemy Zarządzenia Kryzysowego województwa opolskiego

praca dyplomowa z bezpieczeństwa wewnętrznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 4
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 4
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 7
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 12
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 16
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 23
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 23
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 27
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 30
2.4. Zarządzanie kryzysem 33
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 35
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysem w województwie opolskim 39
3.1. Województwo opolskie – charakterystyka, zagrożenia. 39
3.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 42
3.3. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 45
3.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 55
Zakończenie 58
Bibliografia 60