Strategia marketingowa firmy X na rynku opakowan gietkich

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej 5
1.1. Pojęcie i zakres marketingu w ujęciu teoretycznym 5
1.1.1. Produkty i usługi 5
1.1.2. Wartość i jakość 7
1.1.3. Wymiana, transakcje i relacje 8
1.1.4. Rynki 9
1.2. Zarządzanie marketingowe 11
1.2.1. Tworzenie korzystnych relacji z klientem 12
1.3. Strategiczne planowanie marketingowe 12
1.3.1. Działania marketingowe 13
1.3.2. Plan marketingowy 14
1.3.3. Organizacja marketingu 14
1.4. Marketing opakowań 16
Rozdział II. Istota współczesnych opakowań 19
2.1. Podstawowe terminy dotyczące opakowań 19
2.2. Funkcje opakowań 20
2.3. Przepisy prawne w zakresie opakowań 21
2.4. Charakterystyka rynku opakowań na świecie 24
2.5. Charakterystyka rynku opakowań w Polsce 25
Rozdział III. Rynek tworzyw sztucznych – ogólna charakterystyka 28
3.1. Rozwój tworzyw sztucznych 28
3.2. Rynek opakowań (folii) – historia i perspektywy 33
3.3. Otoczenie ekonomiczne, prawne i demograficzne 38
3.3.1. Przegląd sytuacji gospodarczej Polski 38
3.3.2. Sytuacja prawna 41
3.3.3. Dane demograficzne i zachowania konsumentów 45
3.4. Główni uczestnicy sektora detalicznego 48
Rozdział IV. Charakterystyka firmy X Sp. z o. o. 57
4.1. Zakres działalności i historia firmy 57
4.2. Struktura organizacyjna 61
4.3. Oferta produktowa 63
4.4. Pozycja na rynku 68
4.5. Ekspansywność firmy a relacje z klientami 69
Rozdział V. Plan marketingowy dla firmy X Sp. z o. o. 72
5.1. Strategia marketingowa 72
5.2. Plan marketingowy 74
5.2.1. Audyt marketingowy 74
5.2.2. Analiza SWOT 75
5.2.3. Organizacja marketingu 78
5.2.4. Kontrola marketingowa 79
Podsumowanie 81
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis fotografii 90
Spis rysunków 91