Skutki obecności kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce

Wprowadzenie
I. Kapitał zagraniczny w Polsce
1.1. Historia
1.2. Teraźniejszość
1.3. Rodzaje kapitału zagranicznego obecnego w Polsce
1.4. Klasyfikacja kapitału zagranicznego
1.4.1. Klasyfikacja ze względu na kraj pochodzenia
1.4.2. Najwięksi inwestorzy w Polsce
1.4.3. Rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce
1.4.4.Zagraniczne inwestycje w Polsce według sektorów i branż
II. Czynniki decydujące o podjęciu inwestycji w Polsce
2.1. Korzyści z zagranicznych inwestycji w Polsce
Wnioski
Bibliografia