Samobójstwa jako problem społeczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Samobójstwo jako problem społeczny. 5
1.1. Samobójstwo – problem różnych dziedzin nauki. 5
1.2. Stosunek Kościoła do problemu samobójstwa. 8
1.2. Samobójstwo w świetle statystyk 22
Rozdział 2. Mity a fakty. 30
2.1. Czym jest samobójstwo? 33
2.2. Przyczyny samobójstw. 35
Rozdział 3. Społeczeństwo a samobójstwo. 52
3.1. Czynniki ryzyka. 52
3.2. Samobójstwo w innych społeczeństwach. 59
3.2.1. Ludność pierwotna 59
3.2.2. Grecja 60
3.2.3. Rzymianie 63
3.2.4. Scytowie 65
3.2.5. Początki chrześciaństwa 65
3.2.6. Tasmańczycy 68
3.2.7. Harakiri 69
3.2.8. Wikingowie 72
3.2.9. Eskimosi 73
3.2.10. Anglia 74
3.2.11. Francja 74
3.2.12. Kamikaze 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków 82