Ruch turystyczny na rzece Krutyni a wpływ na środowisko

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RUCHU TURYSTYCZNEGO 3
1.1. Migracje turystyczne 3
1.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 5
1.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 10
1.4. Charakterystyka współczesnej turystyki 15

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ 21
2.1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 21
2.2. Metody i techniki badań 22
2.3. Organizacja badań 25

ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ 26
3.1. Charakterystyka terenu badań 26
3.1.1. Historia Mazurskiego Parku Krajobrazowego 26
3.1.2. Fauna i flora Mazurskiego Parku Krajobrazowego 28
3.1.3. Ochrona przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym 34
3.1.4. Znaczenie rzeki Krutyni 38
3.1.5. Główne zagrożenia na obszarze rzeki 40
3.2. Ruch turystyczny na rzece Krutyni i jego wpływ na środowisko w świetle wyników badań własnych 44
3.2.1.Ruch kajakowy na rzece Krutyni 44
3.2.2. Świadomość ekologiczna turystów 50
3.2.3. Negatywne skutki ruchu turystycznego na rzece Krutyni 58
3.2.4. Działania w zakresie rozwoju przyjaznej środowisku turystyki kajakowej 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL 66
SPIS RYSUNKÓW 67
STRESZCZENIE 68