Turystyka przemysłowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć 4
1.1. Pojęcie turystyki 4
1.2. Podział ruchu turystycznego i charakterystyka jego rodzajów 10
1.3. Rodzaje turystyki 17
1.4. Turystyka przemysłowa (industrialna) – wprowadzenie 19

Rozdział 2. Charakterystyka wybranych obiektów 24
2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 24
2.2. Browary „Książęce” Tychy 30
2.3. Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie 33
2.4. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój 36
2.5. Sztolnia Czarnego Pstrąga – Tarnowskie Góry 39
2.6. Muzeum Techniki NOT w Warszawie 40
2.7. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 42
2.8. Skansen Przemysłu naftowego w Bóbrce 44

Rozdział 3. Rozwój turystyki przemysłowej 46
3.1. Promocja obiektów poprzemysłowych i turystyki industrialnej 46
3.2. Wnioski końcowe 56

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 65
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67