Rozwój korporacji ponadnarodowych

Wstęp 3
Rozdział I. Ekonomia i gospodarka w procesie globalizacji 5
1.1. Rola czynnika ekonomicznego w rozwoju procesu globalizacji 5
1.2. Aktywność przedsiębiorstw międzynarodowych a rozwój procesu globalizacji 7
1.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla wzajemnych relacji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 10
Rozdział II. Międzynarodowa integracja gospodarcza 28
2.1. Definicje integracji 28
2.2. Przesłanki i warunki integracji 32
2.3. Pojęcie modelu i mechanizmy integracji 35
2.4. Modele i mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej 42
Rozdział III. Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach 90-tych XX wieku 48
3.1. System gospodarki rynkowej i jego uwarunkowania 48
3.2. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i jego elementy konstrukcyjne 52
3.3. Przesłanki zmian w przedsiębiorstwach i gospodarce 57
3.4. Wyzwania dla Polski w obliczu globalizacji 62
Rozdział IV. Korporacje międzynarodowe w Polsce jako efekt gospodarki globalnej 69
4.1. Działalność korporacji międzynarodowych/transnarodowych 69
4.2. Problemy zdolności polskich przedsiębiorstw do rywalizacji i/lub współpracy z korporacjami międzynarodowymi 76
4.3. Poziomy i obszary działalności korporacji międzynarodowych oraz jej wpływ na gospodarkę w Polsce 79
4.4. Przykłady wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce 81
4.4.1. Coca Cola 81
4.4.2. Chrysler 83
4.4.3. Kodak 85
4.5. Ocena i perspektywy działalności korporacji międzynarodowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 99
Spis rysunków 100
Spis fotografii 101
Spis wykresów 102