Rola pośrednika na rynku nieruchomości

1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 2
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 6
2. Organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości 11
2.1. Uczestnicy rynku nieruchomości 11
2.2. Marketing relacji na rynku nieruchomości 12
2.3. Rola zarządzającego nieruchomością 15
3. Rola pośrednika na rynku nieruchomości 18
3.1. Zawód pośrednika w Polsce 18
3.1. Czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika 20
3.2. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 23