Rola ceł w polskim handlu zagranicznym

Wstęp 3

Rozdział I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Geneza i rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie i rozwój ceł 11
1.3. Klasyfikacja ceł 19

Rozdział II. Regulacje ceł w prawie polskim na tle europejskich procesów integracyjnych 24
2.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 24
2.2. Unia celna 25
2.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 31
2.4. Prawo celne obowiązujące w Polsce 34
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Procedury celne 42
3.1. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych 42
3.2. Skład celny 45
3.3. Procesy uszlachetniania czynnego i biernego 51
3.4. Odprawa czasowa 54
3.5. Wywóz 55
3.6. Tranzyt 57

Rozdział IV. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny 60
4.1. Zwolnienie celne 60
4.2. Dług celny 65
4.3. Właściwości organów celnych 69
4.4. Postępowanie w sprawach celnych 73

Rozdział V. Znaczenie cła w Polsce w okresie integracji ze strukturami europejskimi 79
5.1. Rola cła w budżecie państwa 79
5.2. Ochrona rynku wewnętrznego i rodzimych producentów 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków 96